polski   English  
polski   English  

Similar to edition
Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 30, z. 12 (grudz. 1930)
Found : 320
View:
1. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 30, z. 2 (luty 1930)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 34, z. 1 (stycz. 1934) - z. 11/12 (list./grudz. 1934)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 29, z. 12 (grudz. 1929)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 28, z. 12 (grudz 1928)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 33, z. 2 (luty 1933)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 33, z. 3 (marz. 1933)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 27, z. 2 (luty 1927)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 27, z. 1 (stycz. 1927) - z. 11/12 (list./grudz. 1927)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 34, z. 11/12 (list./grudz. 1934)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 34, z. 4 (kwiec. 1934)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 26, z. 9 (wrzes. 1926)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 26, z. 11/12 (list./grudz. 1926)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 33, z. 12 (grudz. 1933)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 32, z. 12 (grudz. 1932)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kronika Diecezji Przemyskiej o[brządku] ł[acińskiego]. - R. 36, z. 2 (luty 1936)

Keywords: 1918-1939 r. , Kościół katolicki , Przemyska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r. , duchowieństwo katolickie , kościoły chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography